Frånluftsventilation – teknik

Fläktstyrd frånluft, som brukar kallas F-system, är precis det som namnet säger. Luften sugs ut från bostaden med hjälp av fläktar. Luften sugs ut från köket, från toaletter/badrum samt från tvättstugan och ersätts på samma sätt som i hus med självdrag, alltså genom uteluftsdon, vädringsfönster och otätheter i byggnaden. En vanlig skillnad är dock att man här oftast tar in luften genom ventiler eller vädringsfönster, inte genom dörrspringor och andra läckor. På detta sättet har man mer kontroll på hur mycket luft man omsätter.

Frånluftsventilation
Frånluftsventilation i ett hus.

Det är viktigt att inte föra bort luft från sovrum och vardagsrum eftersom luften då strömmar i fel riktning. Konsekvensen av det blir bland annat att man får in matos och fukt i hela bostaden
Fläktstyrd frånluftsventilation är populärt eftersom det är billigt och enkelt att installera. Dock har frånluftssystem tidigare ofta haft samma nackdel som självdrag när det gäller luften som kommer in (uteluften/friskluften), den renades inte tillräckligt och den är kall vintertid. I hus som har gamla F-system är det därför vanligt att man stänger ventiler och täpper igen andra otätheter för att undvika drag. Följden av det blir förvisso minskat drag, men också en betydligt sämre luftkvalitet eftersom en mindre mängd frisk luft kommer in. Luften stannar kvar i rummet längre och vi andas samma luft om och om igen. Numera kan tilluftsdon i ytterväggar förses med filter som avskiljer de grövsta föroreningarna. Genom att noggrant dimensionera och placera donen kan drag och kallras motverkas.

Så här fungerar frånluftsventilation

Luften sugs ut från bostaden med hjälp av en eller flera fläktar. Luften sugs ut från köket, toaletter, badrum samt från tvättstugan och ersätts på samma sätt som i hus med självdrag, alltså genom uteluftsdon, vädringsfönster och otätheter i byggnaden.

Fler tips och råd om frånluftsventilation