Frånluftsdon och dess placering

Frånluftsdon kallas även ibland kontrollventil. Spaltöppningen kan varieras så att önskat luftflöde sugs ut. I lokalbyggnader beror antalet och placeringen av inluftsdon på luftflödets storlek. Normalt är antalet frånluftsdon betydligt färre än antalet tilluftsdon. Ur dragsynpunkt spelar det ingen roll, frånluftsdonet har nästan ingen inverkan på hastighetsfördelningen i rummet. Lufthastigheten som induceras av frånluften avtar mycket snabbt med avståndet från donet eftersom luft strömmar till från en stor area.

Frånluftsdon