Frånluftsventilation, typ F

I ett F-system (frånluftsventilation)skapar en frånluftsfläkt undertrycket och lufttillförseln sker via uteluftsventiler som är placerade i de rum där man vistas mest; vardagsrum och sovrum. Frånluft evakueras via frånluftsdon i kök och våtutrymme.

Frånluftskanaler
Flera frånluftsdon kan kopplas samman till en frånluftskanal. Dimensionerna på kanalerna är ofta mindre än i ett självdragssystem och vanligtvis storlek 125 eller 100mm.

Lufttillförsel
Luften tillförs via uteluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Det finns några olika typer på marknaden tex. väggventil och fönsterventil. Fönsterventiler kan levereras monterade i fönsterkarmen medan väggventiler kräver håltagning i fasaden. Väggventiler har ofta bättre flöde och skapar ändå mindre kalldrag vid golvet. Med tilluftsradiator menas en väggventil monterad bakom en radiator, på så sätt förvärms den tillförda luften och dragproblemen i vistelsezonen minskar. Vissa uteluftsventiler är försedda med ett grovt filter som i viss mån renar inkommande luft. Filtren ska rengöras regelbundet.

Frånluftsdon
Luften i badrum och andra våtutrymme evakueras genom frånluftsdon i tak eller vägg.
I köket kan luften sugas ut genom en spiskåpa, med eller utan egen fläkt för forcering vid matlagning (kryddhyllefläkt). Alternativt sker grundventilationen i köket via en kontrollventil. Alla frånluftsdon ska injusteras, dvs ställas in så att rätt luftflöde sugs ut. Proceduren är omständig, stryps ett frånluftsdon ändras luftflödet inte bara i detta utan i alla som är anslutna till samma kanalsystem.

Frånluftssystem och inneklimat
Tilluftsradiatorer kan i viss mån värma inkommande uteluft men under vår och höst är radiatorerna inte alltid varma och då är dragrisken lika stor oberoende av typ. Undertryck inomhus kan orsaka inläckning av förorenad luft från mark, grund eller genom uttorkade golvbrunnar. Om systemet inte är noggrant konstruerat och monterat kan ljud från fläkten störa liksom buller utifrån via uteluftsventilema.

Frånluftsventilation och energi
Fläkten drar elenergi. I ett renodlat frånluftssystem återvinns inte värmen i frånluften men möjligheterna är goda att komplettera systemet med en frånluftsvärmepump. Vid sjunkande utetemperatur påverkas luftflödet i vertikala kanaler av självdragskrafter. Med en tryckreglerad fläkt dämpas överventileringen och luftväxlingen kan hållas konstant oberoende av utetemperatur.

Frånluftsventilation med värmepump, typ FVP
Ett FVP-system är utformat och fungerar som ett vanligt F-system med skillnaden att värme i frånluften tas till vara. Värmepumpens förångare placeras i avluftskanalen och den återvunna värmen används i värmesystemet och/eller för tappvarmvattenberedning. Värmepumpens energitekniska egenskaper beskrivs med värmefaktorn som anger förhållandet mellan energin som levereras och elen som den kräver. Ett frånluftsystem med värmepump kallas FVP-system.

Sammanfattning av frånluftssystems för- och nackdelar
+ måttligt utrymmesbehov
+ möjligt att återvinna värmen i frånluften
+ ventilationsflödet kan kontrolleras
+ fläkten skapar ett stabiliserande undertryck
- funktionen är känslig för ändringar av frånluftsdonens strypning
- utifrån kommande ljud genom uteluftsventiler kan störa
- fläkten drar el
- fläkten kräver en viss tillsyn
- en eventuell frånluftsvärmepump kräver underhåll och skötsel