Ljudmiljö i ventilationen

Många undersökningar som gjorts om vad som stör mest i inomhusmiljön säger att buller är mycket besvärande för många människor. Detto gäller, något förvånande, även lokaler som med råge klarar de regler myndigheterna ställt upp för buller. Anledningen är att de regler som finns är lågt satta.
Vi människor störs alltså av mycket lägre bullernivåer än myndigheterna trott när de satt gränserna. Det finns ett antal olika orsaker till buller, och flera olika sätt för ljud att fortplantas. Därför är det viktigt att experter på området är med tidigt i projekteringen oavsett om det gäller en ny- eller ombyggnad. Ljudproblem är både svåra och dyra att ta bort i efterhand, att förebygga dem är oftast rätt enkelt.

Buller kan komma från:
*  Utemiljön, trafikbuller är vanligast (ofta ett stort problem i byggnader med självdragsventilation och frånluftsventilation).
*  Installationer som ventilations-, värme- och kylsystem.
*  Aktiviteter i lokalen som stegljud, tal, musik.

Utemiljöns buller går sällan att ta bort, däremot kan dess påverkan begränsas genom olika isolerande material i byggnaden. Treglasfönster mot trafiken har stor effekt, liksom bullerskärmar i form av plank. Installationsbuller är i dag egentligen helt onödigt. Tekniken för att ta bort det finns sedan länge, men används inte i tillräckligt hög utsträckning. Ventilationen är den installation som får mest klagomål när det gäller buller. Några saker att tänka på här är:
*  Använda bra ventiationsljuddämpare
*  Använda tillräckligt stora kanaler för lufttransporter, för att på så sätt få låga lufthastigheter och låga tryckfall vilket minskar bullret

Ljud fortplantas både genom luften och genom byggnaden. I ljudmiljön ingår också ljud vi inte kan höra – så kallat infraljud. Installationer kan i vissa fall skapa infraljud. Infraljud är ett mycket lågfrekvent ljud (under 20 hertz) som om det inte dämpas kan sprida sig över ett mycket stort område. Eftersom vi människor inte hör det, inser vi heller inte att vi blir påverkade av det. Dock går det att möta, vilket är viktigt att göra eftersom forskarna är övertygade om att infraljud påverkar människor. En extra fara med infraljud är just att vi inte inser att vi blir påverkade vilket vi ju ofta inser med vanligt buller. Allt buller påverkar vår eneginivå, buller gör oss alltså trötta. Man tappar också lätt koncentrationen och presterar sämre. Även infraljud anses leda till sämre prestationer.

Det enklaste sättet att minska buller (och infraljud) är att bygga och inreda bort det. Treglasfönster, bullerskärmar och dämpning för ventilationen har redan nämnts men det finns fler saker att tänka på. Bullerdämpande material i byggnaden är bra, liksom en rumsindelning som gör det svårare för ljud att fortplantas. Ljudabsorberande plattor gör stor skillnad i lite större lokaler, textilier kan också få en häpnadsväckande effekt på ljudnivån.

Ventilationsljuddämapre